شرکت نرم افزاری بهپردازان اخبار


بازگشت

تاریخ درج 1397/04/18
جلسه تخصصي المپياد نخبگان برگزار شد
جلسه تخصصي المپياد نخبگان با حضور دبير فدراسيون ووشو در محل دفتر توسعه آموزشهاي پايه و استعداديابي وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي فدراسيون ووشو؛ در اين جلسه «محمود متدين» دبير فدراسيون ووشو، دکتر «تنباکوساز» مسئول کميته استعداديابي، «عليرضا خسروي» مسئول کميته فني و همچنين آقاي «سعادتمند» مدير کل استعداديابي وزارت ورزش و جمعي ديگر از مسئولان وزارتخانه حضور داشتند.
در اين نشست، برنامه ريزي براي برگزاري مناسب المپياد نخبگان در دو بخش ساندا و تالوي رشته ووشو انجام گرديد.
اين المپياد قرار است در هفته تربيت بدني در سراسر کشور و در رده سني 11 تا 14 سال دختران و پسران در رشته هاي مختلف از جمله ووشو برگزار شود.