شرکت نرم افزاری بهپردازان اخبار


بازگشت





تاریخ درج 1397/08/13
ووشوي قهرماني کشور؛ تالوکاران برتر پنج فرم مشخص شدند
روز نخست رقابت هاي ووشوي قهرماني بزرگسالان کشور در بخش مردان با شناخت تالوکاران برتر پنج فرم و برگزاري 88 مبارزه ساندا همراه شد.


به گزارش روابط عمومي فدراسيون ووشو؛ اين مسابقات از روز شنبه به ميزباني هيات ووشوي اردبيل و در سالن 6 هزار نفري «حسين رضازاده» آغاز شد و عصر دوشنبه به اتمام مي رسد.
نفرات برتر اين رقابتها جواز حضور در اردوي تيم ملي را کسب مي کنند.
*در نخستين روز و در بخش تالو نتايج زير به دست آمد:

*فرم «چانگ چوان»
1-سيدمحمد حسيني از زنجان
2-رضا خلف زاده از تهران الف
3-طاها بديعي از قزوين

*فرم «نان چوان»
1-مصطفي حسن زاده از فارس
2-اميرحسين رمضاني از اصفهان
3-محمدعلي مجيري از هرمزگان

*فرم «تاي چي چوان»

1-فرشيد اسديان از  تهران الف
2-علي وطن خواه از خراسان رضوي
3-محمد يزداني از اصفهان

*فرم «دائو شو»

1-فاتح حيدريان از  کردستان
2-سيدمحمد حسيني از زنجان
3-اميرمحمد رضايي از خراسان رضوي

*فرم «نن دائو»

1-مصطفي حسن زاده از  فارس
2-اميرحسين رمضاني از اصفهان
3-محمدعلي مجيري از هرمزگان