شرکت نرم افزاری بهپردازان اخبار


بازگشت

تاریخ درج 1397/09/21
اطلاعيه ثبت نام از کانديداهاي پست رياست فدراسيون ووشو
ثبت نام کانديداهاي پست رياست فدراسيون ووشو از روز شنبه 24 آذرماه آغاز مي شود.

به گزارش روابط عمومي فدراسيون ووشو؛ مهلت ثبت نام از کانديداها به مدت 10 روز کاري ادامه خواهد داشت.

افراد متقاضي بايد براي ثبت نام به محل فدراسيون ووشو (ضلع شرقي ورزشگاه آزادي، پارکنيگ 17، آکادمي ووشو) مراجعه کرده و مدارک خود را به دبيرمجمع تحويل دهند.

اطلاعات کامل در خصوص نحوه ثبت نام در عکس اين خبر موجود است.