شرکت نرم افزاری بهپردازان اخبار


بازگشت

تاریخ درج 1397/09/22
تسليت فدراسيون ووشو به «حميدرضا قلي پور»
فدراسيون ووشو در پيامي درگذشت پدر بزرگوار «حميدرضا قلي پور» را به اين قهرمان پرافتخار تسليت گفت.

به گزارش روابط عمومي فدراسيون ووشو؛ «قلي پور» قهرمان پرافتخار ووشوي ايران و جهان در غم از دست دادن پدر خود به سوگ نشسته است.
فدراسيون ووشو اين مصيبت را به قهرمان ووشوي جهان تسليت گفته و از خداوندمنان براي آن مرحوم علو درجات و براي بازماندگان، صبر جميل را خواستار است.