شرکت نرم افزاری بهپردازان اخبار


بازگشت

تاریخ درج 1397/09/24
ادامه پيروزي هاي مدعيان در ليگ ووشوي بانوان
هفته هفتم و هشتم ليگ برتر ووشوي بانوان ايران (جام ستارگان) با برتري مدعيان همراه شد.

به گزارش روابط عمومي فدراسيون ووشو؛ رقابت هاي هفته هاي هفتم و هشتم، روز جمعه با برگزاري هشت ديدار پيگيري شد که با نتايج به دست آمده و در گروه نخست، سپاهان با 18 امتياز به صدرنشيني ادامه داد و کارون اروندخرمشهر با 15 امتياز در رتبه دوم قرار دارد. با اين اوصاف تيم هاي سپاهان و کارون اروند، فاصله چنداني با صعود به نيمه نهايي ندارند.
در گروه دوم، دانشگاه آزاداسلامي با 24 امتياز صدرنشين مقتدر است و هيات شهرستان شبستر با 21 امتيار در رتبه دوم قرار دارد تا اين 2 تيم نيز در آستانه حضور در نيمه نهايي باشند.
در ليگ برتر ووشوي بانوان، 11 تيم حضور دارند و در 2 گروه به صورت رفت و برگشت به مصاف هم مي روند تا در نهايت 2 تيم برتر هر گروه به نيمه نهايي راه يابند.
در گروه نخست تيم هاي، فولاد مبارکه سپاهان، کارون اروند خرمشهر، مقاومت کرمانشاه، هيات ووشوي قم و هيات کردستان حضور دارند.
در گروه دوم نيز تيم هاي دانشگاه آزاد اسلامي، هيات ووشو مشهد، هيات ووشو شبستر، هيات ووشو البرز، هيات ووشو تهران و هيات ووشو کرمانشاه رقابت مي کنند.
**نتايج ديدارها بدين شرح است:
*هفته هفتم/
مقاومت کرمانشاه صفر - هيات کردستان 8
هيات قم صفر - کارون اروندخرمشهر 12
هيات شبستر 12 - هيات مشهد صفر
هيات تهران يک - دانشگاه آزاد اسلامي 11
*هفته هشتم/
هيات قم صفر - فولادمبارکه سپاهان 12
کارون اروندخرمشهر 11 - هيات کردستان يک
هيات تهران 6 - هيات مشهد صفر
هيات البرز صفر - دانشگاه آزاداسلامي 12

*جدول رده بندي گروه يک:
1-فولادمبارکه سپاهان / 6 بازي / 18 امتياز
2-کارون اروندخرمشهر / 7 بازي / 15 امتياز
3-هيات ووشو قم / 7 بازي / 5 امتياز
4-هيات ووشو کردستان / 6 بازي / 4 امتياز
5-مقاومت کرمانشاه / 6 بازي / 4 امتياز
*جدول رده بندي گروه 2:
1-دانشگاه آزاد / 8 بازي / 24 امتياز
2-هيات ووشو شبستر / 8 بازي / 21 امتياز
3-هيات البرز / 8 بازي / 12 امتياز
4-هيات ووشو تهران / 8 بازي / 12 امتياز
5-هيات مشهد / 8 بازي / يک امتياز
6-هيات کرمانشاه / 8 بازي / صفر امتياز