شرکت نرم افزاری بهپردازان اخبار


بازگشت

تاریخ درج 1397/11/15
تصويب برنامه و بودجه سال 98 فدراسيون ووشو در هيات رئيسه
نشست هيات رئيسه فدراسيون ووشو برگزار و طي آن بودجه و برنامه سال98 تصويب شد


به گزارش روابط عمومي فدراسيون ووشو؛ در اين نشست دکتر مهدي علي نژاد رئيس فدراسيون و اعضاي هيات رئيسه حضور داشتند.
همچنين تعرفه ها و حقوق مربيان تيم هاي ملي، کادر اجرايي تيم ملي و پرسنل پاره وقت فدراسيون مورد تصويب قرار گرفت.