شرکت نرم افزاری بهپردازان اخبار


بازگشت

تاریخ درج 1397/12/13
آغاز تغييرات در فدراسيون ووشو؛ سرپرست کميته هاي «لي چوان» و «شينگ يي چوان» معرفي شدند
با آعاز تغييرات در فدراسيون ووشو، سرپرست کميته هاي «لي چوان» و «شينگ يي چوان» معرفي شدند.

به گزارش روابط عمومي فدراسيون ووشو؛ بر اين اساس طي احکامي از سوي دکتر «مهدي علي نژاد» رئيس فدراسيون ووشو، خانم «شکوفه ديواني» به عنوان  سرپرست کميته شينگ يي چوان و «مراد ملکي» به عنوان سرپرست کميته لي چوان منصوب شدند.

رئيس فدراسيون ووشو روز گذشته پس از انتخاب مجدد به اين سمت از ايجاد تغييرات خبر داده بود.

دکترعلي نژاد از تغييرات در هيات رئيسه فدراسيون نيز خبر داد که به زودي انجام خواهد شد.