شرکت نرم افزاری بهپردازان اخبار


بازگشت

تاریخ درج 1397/12/15
حضور ووشو در يونيورسياد 2021 تاييد شد
هيات رئيسه فدراسيون جهاني ورزش هاي دانشجويي از حضور رسمي ووشو در بازي هاي تابستاني دانشجويان 2021 خبر داد.

به گزارش روابط عمومي فدراسيون ووشو؛ هيات رئيسه فدراسيون جهاني دانشجويي در جلسه خود که همزمان با بازي هاي زمستاني برگزار شد، ميزباني شهر «چنگدو» چين براي ميزباني بازي هاي تابستاني 2021 را تاييد کرد.

اين سومين بار است که چين در يک دهه، ميزبان بازي هاي دانشجويان مي شود.

در اين دوره از بازي ها که 8 تا 19 آگوست سال 2021 ميلادي برگزار مي شود، 18 رشته از جمله ووشو حضور دارند.

کميته برگزاري بازي ها، 41 محل را براي برگزاري بازي ها معرفي کرده که 30 محل آماده بهره برداري است و 11 محل ديگر در دست ساخت و يا تعميرات است.

اين دومين حضور رشته ووشو در بازي هاي جهاني دانشجويان است.

ووشو پيش از اين در بازي هاي دانشجويان سال 2017 در تايوان حضور داشت که نمايندگان ايران به نتايج درخشاني دست يافتند.