شرکت نرم افزاری بهپردازان اخبار


بازگشت

تاریخ درج 1397/12/28
مصوبات آخرين جلسه کميته فني در سال 97
آخرين جلسه کميته فني فدراسيون ووشو در سال 97 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي فدراسيون ووشو؛ در اين جلسه که با حضور تمامي اعضا برگزار شد، موارد فوق مورد تصويب قرار گرفت:
1-برگزاري دوره هاي فني براي مربيان و داوران از سوي کميته مربيان و داوران فدراسيون
2-بازبيني و تحليل مسابقات قهرماني کشور و بين المللي از سوي کميه فني
3-برگزاري دوره هاي بازآموزي داوري در 2 بخش تالو و ساندا بر اساس قوانين جديد
4-ويرايش اصلاحات قوانين و قرار دادن آن به مربيان و داوران
5-ايجاد تغييرات در سوالات آزمون هاي دان 5 و 6