شرکت نرم افزاری بهپردازان اخبار


بازگشت

تاریخ درج 1398/02/09
سرپرست هيات ووشوي قزوين منصوب شد
«ميکائيل سلماني» به عنوان سرپرست هيات ووشوي استان قزوين منصوب شد.

به گزارش روابط عمومي فدراسيون ووشو؛ دکتر «مهدي علي نژاد» رئيس فدراسيون ووشو در حکمي «سلماني» را به عنوان سرپرست هيات ووشوي قزوين منصوب کرد.
سلماني بايد ظرف مدت سه ماه، شرايط را براي برگزاري مجمع انتخابي هيات ووشوي قزوين فراهم کند.