شرکت نرم افزاری بهپردازان اخبار


بازگشت

تاریخ درج 1398/02/11
از سوي وزيرورزش؛ دبير و کارشناس خبره فدراسيون ووشو منصوب شدند
دکتر مسعود سلطاني فر وزير ورزش و جوانان در احکامي جداگانه، دبير و کارشناس خبره فدراسيون ووشو را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومي فدراسيون ووشو؛ بر اساس اين احکام، محمود متدين همچنان به عنوان دبير فدراسيون ووشو فعاليت خواهد کرد.
حسين اوجاقي نيز از سوي وزير ورزش به عنوان کارشناس خبره جديد فدراسيون ووشو منصوب شد.