شرکت نرم افزاری بهپردازان اخبار


بازگشت

تاریخ درج 1398/02/12
رئيس کميته فني و کميته «تاي چي» ووشو، سرپرست فدراسيون وزنه برداري شد
«عليرضا خسروي» رئيس کميته فني و رئيس کميته «تاي چي» فدراسيون ووشو به عنوان سرپرست فدراسيون وزنه برداري منصوب شد.

به گزارش روابط عمومي فدراسيون ووشو؛ «مسعود سلطاني فر» وزير ورزش و جوانان طي حکمي «عليرضا خسروي» را تا زمان برگزاري مجمع انتخابي فدراسيون وزنه برداري به عنوان سرپرست اين فدراسيون منصوب کرد.
خسروي که از مديران با سابقه ورزش کشور است، در حال حاضر رياست کميته فني و کميته تاي چي فدراسيون ووشو را بر عهده دارد.