شرکت نرم افزاری بهپردازان اخبار


بازگشت

تاریخ درج 1398/02/22
«زارع پور» رئيس هيات ووشو استان يزد شد
مجمع انتخاباتي هيات ووشوي استان يزد برگزار و در نهايت «احمد زارع پور» با اخذ تمامي آرا براي مدت چهار سال، رئيس اين هيات شد.

به گزارش روابط عمومي فدراسيون ووشو؛ مجمع انتخابي هيات ووشوي استان يزد، امروز (يکشنبه) با حضور دکتر «مهدي علي نژاد» رئيس فدراسيون ووشو و مسئولان ورزش استان برگزار شد.
در پايان راي گيري، «زارع پور» تمامي 16 راي موجود را به خود اختصاص داد و سکاندار هيات ووشوي استان يزد شد.
«عباس جهان آرا» ديگر کانديداي اين انتخابات بود که به نفع زارع پور کناره گيري کرد.