شرکت نرم افزاری بهپردازان اخبار


بازگشت

تاریخ درج 1398/03/01
«صديقي» سرپرست کميته تاي چي شد
مراسم توديع رئيس پيشين کميته تاي چي و معارفه سرپرست جديد اين کميته برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي فدراسيون ووشو؛ در اين مراسم «عليرضا خسروي» رئيس کميته تاي چي توديع و «امير صديقي» به عنوان سرپرست اين کميته معرفي شد.

«امير صديقي» از سال 89 مسئوليت رياست کميته روابط بين الملل فدراسيون ووشو ايران را بر عهده دارد. وى دبير کميسيون روابط بين الملل و عضو کميسيون حقوقى کميته ملى المپيک نيز مى باشد و پيش از اين در کميته بين المللى المپيک IOC در سوييس مشغول به فعاليت بوده است.  

در اين مراسم دکتر «مهدي علي نژاد» رئيس فدراسيون ووشو، «محمد متدين» دبير و خانم «زهرا ناطقي» نايب رئيس بانوان فدراسيون ووشو حضور داشتند.

«مصطفي داوودي پناه»، «شرمين رضايي»، «حسين ميرمحمدي»، «حامد کاتوزي» و خانم «سحر آقا ابراهيم» از ديگر حاضرين در اين مراسم بودند.