شرکت نرم افزاری بهپردازان اخبار


بازگشت

تاریخ درج 1398/03/12
پيروزي مقتدرانه «محسن سيفي» در مبارزات حرفه اي چين
قهرمان مطرح ووشوي ايران و جهان کار خود را در مسابقات حرفه اي چين با پيروزي مقتدرانه مقابل حريفي از کشور ميزبان آغاز کرد.

به گزارش روابط عمومي فدراسيون ووشو؛ «محسن محمدسيفي» که براي حضور در مسابقات حرفه اي چين در شانگهاي حضور دارد، نخستين مبارزه خود را با اقتدار پيروز شد.

وي در اين خصوص، گفت: در نخستين مبارزه ام به مصاف حريفي از چين رفتم که داراي پيروزي هاي متعددي بود و از هشت رقابت قبلي خود در هفت مبارزه با ناک اوت به پيروزي رسيده بود.

سيفي اظهار داشت: او حريف کاربلدي است که از نظر قد و قامت نيز بلندتر از من بود، اما با تمرينات خوبي که در اين مدت داشتم با آمادگي کامل به ميدان رفتم. در راند يک به پيروزي رسيدم و در راند نيز با مشت سنگيني که به حريف زدم، وي ناک اوت شد.

وي افزود: با صلاحديد مربيان تيم شانگهاي در وزن 75 کيلوگرم مبارزه کردم، در حالي که مي توانستم در وزن 70 کيلوگرم نيز مبارزه کنم.

سيفي در خصوص مبارزه بعدي خود در مسابقات حرفه اي چين، گفت: مبارزه بعدي تيم ما حدود 2 هفته ديگر است، اما هنوز مشخص نيست که در آن به ميدان بروم و همه چيز بستگي به نظر مربيان تيم شانگهاي دارد.