شرکت نرم افزاری بهپردازان اخبار


بازگشت

تاریخ درج 1398/04/05
دکتر«علي نژاد» مشاور رئيس و دبيرشوراي عالي ورزش دانشگاه آزاد شد
دکتر «مهدي علي نژاد» رئيس فدراسيون ووشو به عنوان مشاور رئيس و دبير شوراي عالي ورزش دانشگاه آزاد منصوب شد.

به گزارش روابط عمومي فدراسيون ووشو؛ دکتر«محمدمهدي طهرانچي» رئيس دانشگاه آزاد در حکمي، دکتر«مهدي علي نژاد» رئيس فدراسيون ووشو را به عنوان مشاور خود و دبيرشوراي عالي ورزش دانشگاه آزاد منصوب کرد.

دکتر طهرانچي در نشست شوراي عالي ورزش دانشگاه آزاد، گفت: با توجه اهميت ورزش جوانان در کشور، اين دانشگاه به دنبال تأثيرگذاري فرهنگي در ورزش است.  

وي ادامه داد: اگر از امکانات و پتانسيل اين دانشگاه درست استفاده شود، مي‌تواند در ارتقاي ورزش کشور بسيار مؤثر باشد.

بر اين اساس طهرانچي، طي حکمي دکترعلي نژاد را به عنوان مشاور خود و دبير شوراي عالي ورزش دانشگاه آزاد برگزيد تا اهداف کلان اين دانشگاه براي کمک به ورزش ايران اسلامي، با قدرت و تاثيرگذاري پيگيري شود.

دکتر علي نژاد رئيس فدراسيون ووشو کشورمان، در حال حاضر رئيس کميسيون بين الملل کميته ملي المپيک، عضو هيات رئيسه فدراسيون جهاني ووشو و نايب رئيس کنفدراسيون ووشو آسيا است.