شرکت نرم افزاری بهپردازان اخبار


بازگشت

تاریخ درج 1398/04/09
«قهاري» ‌رئيس هيات ووشو مازندران شد
مجمع انتخاباتي هيات ووشوي استان مازندران برگزار شد و در نهايت «عليرضا قهاري» براي چهار سال ديگر رئيس هيات اين استان باقي ماند.

به گزارش روابط عمومي فدراسيون ووشو؛ اين مجمع امروز (يکشنبه) با حضور دکتر«مهدي علي نژاد» رئيس فدراسيون ووشو برگزار شد.

چهار نفر نامزد احراز پست رياست هيات ووشوي مازندران بودند که «علي اصغر ابوذرزاده» و «محمدمهدي مهدوي» انصراف دادند.

در پايان «عليرضا قهاري» با کسب 9 راي به رياست اين هيات رسيد و «مهدي خليلي» نيز 8 راي به دست آورد.