شرکت نرم افزاری بهپردازان اخبار


بازگشت

تاریخ درج 1398/06/16
«انعامي» رئيس هيات ووشوي استان اردبيل شد
«يونس انعامي» به عنوان رئيس جديد هيات ووشوي استان اردبيل انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومي فدراسيون ووشو؛ مجمع انتخاباتي هيات ووشوي استان اردبيل، امروز (شنبه) با حضور دکترمهدي علي نژاد رئيس فدراسيون ووشو برگزار شد.

در اين مجمع انتخاباتي يونس انعامي با کسب 10 راي براي مدت چهار سال به عنوان رئيس جديد هيات ووشو استان اردبيل انتخاب شد.

«هوشنگ افشار» نيز، پنج راي به دست آورد.