شرکت نرم افزاری بهپردازان اخبار


بازگشت

تاریخ درج 1398/07/03
تاي‌چي در همايش وزراي بهداشت کشورهاي مديترانه شرقي اجرا مي‌شود
تاي‌چي به‌عنوان يکي از رشته‌هاي فعال در حوزه سلامت در همايش پياده روي وزراي بهداشت، سفرا و نمايندگان کشورهاي مديترانه شرقي به اجر گذاشته مي‌شود.

به گزارش روابط عمومي فدراسيون ووشو؛ شصت و ششمين نشست وزراي بهداشت منطقه مديترانه شرقي، 22 تا 25 مهرماه در تهران برگزار مي‌شود.

طبق هماهنگي صورت گرفته با فدراسيون ورزش‌هاي همگاني، وزارت بهداشت و همکاري فدراسيون ووشو و کميته تاي‌چي، مقرر است تاي‌چي به‌عنوان يکي از رشته‌هاي فعال در حوزه سلامت در همايش پياده روي وزراي بهداشت، سفرا و نمايندگان کشورهاي مديترانه شرقي که 22 مهرماه در مجموعه ورزشي انقلاب  است، حضور بهم رساند.

در همين راستا، نشست هماهنگي مراسم همايش پياده روي وزراي بهداشت کشورهاي مديترانه شرقي در محل فدراسيون ورزش هاي همگاني با حضور دبير کميته تاي‌چي چوان کشور برگزار شد.

انتظار مي رود که 21 کشور منطقه در اين اجلاس شرکت کنند، تاکنون نيز هشت وزير بهداشت اعلام آمادگي کرده اند.