شرکت نرم افزاری بهپردازان اخبار


بازگشت

تاریخ درج 1398/07/30
ووشوي قهرماني جهان؛ "هانيه رجبي" نقره اي شد
تالوکار تيم ملي ووشوي بانوان ايران به مدال نقره مسابقات قهرماني جهان دست يافت.

امروز سه شنبه در ادامه پانزدهمين دوره رقابت هاي ووشوي قهرماني جهان، هانيه رجبي در فرم "نن دائو" بانوان با کسب امتياز 9.49 به مدال نقره دست يافت.
در اين فرم نماينده مالزي با 9.61 طلا گرفت و تالوکار از ازبکستان با 9.48 به مدال برنز رسيد.
با اين اوصاف تعداد مدال هاي تيم ملي ووشوي ايران به چهار طلا و يک نقره رسيد.