شرکت نرم افزاری بهپردازان اخبار


بازگشت

تاریخ درج 1398/07/30
ووشوي قهرماني جهان؛ "زهرا کياني" مدال برنز را از آن خود کرد
زهرا کياني به مدال برنز باارزش فرم "چانگ چوان" رقابت هاي جهاني دست يافت.

امروز سه شنبه در ادامه پانزدهمين دوره مسابقات ووشوي قهرماني جهان، کياني با امتياز 9.64 به مدال برنز دست يافت تا روند مدال آوري تالوکاران ادامه يابد.
در اين فرم نمايندگان چين و ماکائو به رتبه هاي اول و دوم رسيدند.
با اين اوصاف تعداد مدال هاي کاروان ايران به چهار طلا، يک نقره و يک برنز افزايش يافت.