شرکت نرم افزاری بهپردازان اخبار


بازگشت

تاریخ درج 1398/08/01
دومين مدال نقره براي "هانيه رجبي"
بانوي تالوکار تيم ملي ووشوي ايران به دومين مدال نقره خود در مسابقات جهاني 2019 دست يافت.

امروز چهارشنبه در آخرين روز مسابقات ووشوي قهرماني جهان در چين، هانيه رجبي در فرم "نن گوئن" زنان به مدال نقره دست يافت.
در اين فرم نماينده هنگ کنگ اول و آمريکا سوم شد.
با اين اوصاف رجبي تعداد مدال هاي خود در مسابقات جهاني شانگهاي را به 2 نقره رساند.