شرکت نرم افزاری بهپردازان اخبار


بازگشت

تاریخ درج 1398/08/01
طلاي 24 عيار "علي خورشيدي"
علي خورشيدي در فينال وزن 80 کيلوگرم برابر "لو يان" از چين با اقتدار پيروز شد و به مدال طلاي رقابت هاي ووشوي قهرماني جهان رسيد.

امروز چهارشنبه در روز پاياني رقابت هاي ووشوي قهرماني جهان در شانگهاي چين، علي خورشيدي که نخستين حضورش در تيم ملي بزرگسالان را تجربه مي کند در ديدار نهايي وزن منهاي 80 کيلوگرم برابر نماينده ميزبان پيروز شد و طلا گرفت.
وي پس از استراحت در دور نخست، لهستان، ترکيه و لبنان را شکست داده بود.