شرکت نرم افزاری بهپردازان اخبار


بازگشت

تاریخ درج 1398/09/04
«لشگري» رييس کميته پزشکي فدراسيون جهاني ووشو شد
دکتر‌ «اميرعباس لشگري» به سمت رياست کميته پزشکي فدراسيون جهاني ووشو انتخاب شد.


به گزارش روابط عمومي فدراسيون ووشو؛ لشگري که پيش از اين (به مدت هشت سال) به‌عنوان عضو کميته پزشکي فدراسيون جهاني فعاليت مي‌کرد، به رياست اين کميته رسيد.

لشگري سال گذشته نيز، رييس کميته پزشکي فدراسيون آسيايي ووشو شد.

وي که از چهره‌هاي نام‌آشناي پزشکي درعرصه ورزش است، سالهاست به‌عنوان رييس کميته پزشکي فدراسيون ووشوي ايران فعاليت مي‌کند.

ووشوي ايران در ساليان اخير به واسطه ديپلماسي ورزشي و کسب موفقيت‌هاي متعدد در مسابقات مهم بين المللي، از جايگاه ويژه‌اي در فدراسيون‌هاي جهاني و آسيايي برخوردار است.

در اين راستا، نمايندگان ووشوي ايران داراي کرسي‌هاي مختلفي در عرصه بين‌المللي هستند.