شرکت نرم افزاری بهپردازان اخبار


بازگشت

تاریخ درج 1398/09/06
سه کرسي جهاني به نمايندگان ووشوي ايران رسيد
سه نماينده ايران به عضويت کميته‌هاي مختلف فدراسيون جهاني ووشو  در آمدند.

به گزارش روابط عمومي فدراسيون ووشو؛ پس از تغييرات در رياست فدراسيون جهاني و تعيين اعضاي هيات رييسه، اعضاي کميته‌هاي مختلف فدراسيون جهاني نيز مشخص شدند.

بر اين اساس، «محمدرضا پورغلامي‌نژاد» بار ديگر به عضويت کميته فني جهان درآمد.

«حسين اوجاقي» در کميته ورزشکاران فدراسيون جهاني ابقاء شد و خانم «زهرا ناطقي» به عضويت کميته زنان فدراسيون جهاني درآمد.

پيش از اين، دکتر«اميرعباس لشگري» رييس کميته پزشکي جهاني شده بود.

دکتر «مهدي علي‌نژاد» رييس فدراسيون ووشوي ايران نيز در جريان مسابقات جهاني شانگهاي، بار ديگر عضو هيات رييسه فدراسيون جهاني شد.