شرکت نرم افزاری بهپردازان اخبار


بازگشت

تاریخ درج 1398/11/29
حکم معاونت دکتر علي نژاد در وزارت ورزش صادر شد
دکتر "مسعود سلطاني فر" وزير ورزش و جوانان در حکمي دکتر "مهدي علي نژاد" را بعنوان معاون توسعه ورزش حرفه اي و قهرماني منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومي فدراسيون ووشو؛ علي نژاد پيش از اين به مدت دو ماه سرپرست معاونت قهرماني وزارت ورزش و جوانان بود.
ووشو ايران در 13 سال اخير تحت مديريت وي به موفقيت هاي چشمگيري دست يافت.