شرکت نرم افزاری بهپردازان اخبار


بازگشت

تاریخ درج 1398/12/17
براي مبارزه با کرونا؛ چالش "#تايچي_در_خانه" کليد خورد
به همت کميته تاي‌چي فدراسيون ووشو و با همکارى معاونت ورزش همگانى و فرهنگى وزارت ورزش و همچنين سازمان توسعه فعاليت بدنى فدراسيون ورزش همگاني، چالش "#تايچي_در_خانه کليد خورد.

به گزارش روابط عمومي فدراسيون ووشو؛ اتفاقات اين روزها و شيوع ويروس کرونا موجب شده تا افراد از فعاليت فيزيکي روزانه خود بکاهند و ورزش را از اولويت هاى خود دور کنند.

به پيشنهاد کميته تاي‌چي‌چوان فدراسيون ووشو و با همکارى معاونت ورزش همگانى و فرهنگى وزارت ورزش و همچنين سازمان توسعه فعاليت بدنى فدراسيون ورزش همگانى و با کمک و همراهى خانواده تاي‌چى ايران، چالش #تايچي­_در_خانه از امروز تا پايان فروردين 1399 آغاز به فعاليت نمود.

در اين چالش از افراد يک خانواده خواسته شده است در يک ويديو 60 ثانيه‌اي در منزل خود، به اجراي فرم و تمرينات تاي چي و چي کونگ بپردازند و از سه نفر ديگه از دوستان خود بخواهند که آن ها هم به اين چالش بپيوندند.

اين فرم‌ها مي تواند به صورت گروهي و با حضور همه اعضاي خانواده انجام پذيرد.

راه اندازى اين چالش به اميد تشويق به حضور در منزل بر افزايش اميد جامعه براي مقابله با ويروس کرونا است و موجب شود که همه هموطنان از کم تحرکي پرهيز نموده و به سلامتي خود بيش از پيش اهميت دهند.