شرکت نرم افزاری بهپردازان اخبار


بازگشت

تاریخ درج 1398/12/26
«محسني» سرپرست نايب رييسي فدراسيون ووشو شد
«سيدعليرضا حاجي‌محسني» سرپرست نايب رييسي فدراسيون ووشو شد.

به گزارش روابط عمومي فدراسيون ووشو؛ «عليرضا خسروي» سرپرست فدراسيون ووشو در حکمي «عليرضا حاجي‌محسني» را به سمت سرپرست نايب رييسي اين فدراسيون منصوب کرد.

در اين حکم آمده است: احتراما باتوجه به تجارب، تعهد و تخصص جنابعالي، بدينوسيله به‌عنوان سرپرست نايب رييسي اين فدراسيون منصوب مي‌شويد.

اميد است با اتکال به خداوند متعال در امور محوله موفق و مويد باشيد.