شرکت نرم افزاری بهپردازان اخبار


بازگشت

تاریخ درج 1399/02/25
بازسازي کامل تالوفيلد و سکوي سانداي آکادمي ووشو
تالوفيلد و سکوي سانداي آکادمي ووشو به طور کامل زيرسازي و بازسازي شد.

به گزارش روابط عمومي فدراسيون ووشو؛ به همت مسوولان فدراسيون ووشو و در زمان تعطيلي مسابقات و اردوها، سکوي ساندا و تالوفيلد آکادمي ووشو به طور کامل زيرسازي و مرمت شد.

اکنون آکادمي ووشو آماده پذيرايي از ووشوکاران است تا با اتمام ويروس کرونا، دوباره ميزبان مسابقات، اردوها و دوره هاي آموزشي باشد.