شرکت نرم افزاری بهپردازان اخبار


بازگشت

تاریخ درج 1399/02/28
دکتر «لشگري» رئيس مرکز ورزش و تربيت بدني دانشگاه آزاد اسلامي شد
رئيس دانشگاه آزاد اسلامي با صدور حکمي، رئيس مرکز ورزش و تربيت بدني دانشگاه را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومي فدراسيون ووشو؛ محمدمهدي طهرانچي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي با صدور حکمي امير عباس لشگري را به عنوان رئيس مرکز ورزش و تربيت بدني دانشگاه آزاد اسلامي منصوب کرد.

متن حکم دکتر طهرانچي به شرح زير است:

برادر گرامي جناب آقاي دکتر اميرعباس لشگري

با اهداي سلام و تحيات

با توجه به مراتب تعهد و سوابق اجرايي ارزنده جناب‌عالي، به موجب اين حکم به عنوان «رئيس مرکز ورزش و تربيت بدني دانشگاه» منصوب مي‌شويد.

اميد است با رعايت تقواي الهي و بهره‌گيري شايسته از توانمندي‌هاي سرمايه‌هاي انساني دانشگاه، تمامي توان و کوشش خود را مصروف حفظ مصالح و شئونات دانشگاه نماييد.

لشگري رئيس کميه پزشکي فدراسيون جهاني و آسيايي و رئيس کميته  پزشکي فدراسيون ووشوي ايران است.