شرکت نرم افزاری بهپردازان اخبار


بازگشت

تاریخ درج 1399/03/21
ادامه همکاري فدراسيون ووشو و سازمان انتقال خون
همکاري‌هاي فدراسيون ووشو و سازمان انتقال خون کشور ادامه مي‌يابد.

به گزارش روابط فدراسيون ووشو؛ اين همکاري چند سالي است که بين فدراسيون ووشو و سازمان انتقال خون وجود دارد و امسال نيز ادامه خواهد شد.

با نزديک شدن به 25 خرداد و روز جهاني اهداکنندگان خون اين همکاري ادامه خواهد يافت.

در اين راستا مراجعه خانواده بزرگ ووشوي کشور از 22 الي 29 خردادماه سال جاري براي اهداء خون انجام مي‌شود.