شرکت نرم افزاری بهپردازان اخبار


بازگشت

تاریخ درج 1399/03/21
"مهدي خاني" سرپرست سازمان ليگ و مسابقات فدراسيون ووشو شد
"عليرضا خسروي" سرپرست فدراسيون ووشو در حکمي، "مهدي خاني" را به عنوان سرپرست سازمان ليگ و کميته مسابقات اين فدراسيون منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومي فدراسيون ووشو؛ در متن اين حکم آمده است:

احتراما باتوجه به تجارب، تعهد و تخصص جنابعالي، بدينوسيله به عنوان سرپرست کميته مسابقات و ليگ فدراسيون ووشو منصوب مي

شويد.

اميد است با اتکال به خداوند متعال در امور محوله موفق و مويد باشيد.

گفتني است، خاني سابقه دبيري کميته مسابقات و سازمان ليگ ووشو را دارد.