شرکت نرم افزاری بهپردازان اخبار


بازگشت

تاریخ درج 1395/6/9
گواهينامه استانداردسازي ISO 10015 به فدراسيون ووشو تعلق گرفت
فدراسيون ووشو به عنوان نخستين فدراسيون ورزشي کشور موفق به کسب استاندارد بين المللي مديريت کيفيت آموزش (ISO 10015) شد.

به گزارش روابط عمومي فدراسيون ووشو؛ در جلسه نهايي بررسي استقرار ISO 10015 که در محل فدراسيون ووشو برگزار گرديد، نماينده شرکت بين المللي ACM انگلستان در گزارش خود، فدراسيون ووشو را به عنوان اولين فدراسيون ورزشي کشور، شايسته اخذ گواهي فوق اعلام کرد.

در ارزيابي صورت گرفته، عملکرد فرآيندي، تسهيل در دوره هاي آموزشي، شفاف سازي اطلاعات و مستندسازي به عنوان نقاط قوت اعلام و در نهايت بدون هيچگونه مغايرتي، صدور گواهينامه  ISO 10015 به فدراسيون ووشو تاييد گرديد.