شرکت نرم افزاری بهپردازان اخبار


بازگشت

تاریخ درج 1395/7/7
برزيل ميزبان مسابقات ووشو جوانان جهان در سال 2018 شد
برزيل در رقابت با روسيه به عنوان ميزبان مسابقات جهاني جوانان ووشو در سال 2018 انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومي فدراسيون ووشو؛ سي و سومين جلسه هيات رئيسه فدراسيون جهاني ووشو، امروز (چهارشنبه) در شهر «بورگاس» بلغارستان با حضور «يو زاي چنگ» رئيس فدراسيون جهاني و اعضاي هيات رئيسه برگزار شد.

دکتر «مهدي علي نژاد» رئيس فدراسيون ووشوي ايران و عضو هيات رئيسه فدراسيون جهاني در اين نشست که نزديک به 6 ساعت ادامه يافت، حضور داشت.

مباحث مختلفي در مورد عملکرد يکسال اخير فدراسيون جهاني ووشو و برنامه هاي پيش رو مطرح و همچنين ميزبان برخي مسابقات سال هاي آينده مشخص شدند.

دو شهر مسکو روسيه و برزيليا برزيل کانديداي ميزباني مسابقات قهرماني جوانان جهان دوره بعد (سال 2018) بودند که پس از راي گيري مخفي، برزيليا 8 راي و مسکو 4 راي کسب کردند تا پايتخت برزيل، ميزبان شود.

مسابقات جهاني کونگ فو سال آينده مقرر شد تا در شهر «ام اي» چين، برگزار شود.

سومين دوره مسابقات جهاني تاي چي (سال 2018) در شهر بورگاس بلغارستان انجام مي پذيرد.

برگزاري مسابقات يونيورسياد دانشجويان ووشو در سال 2017 به ميزباني تايوان نهايي شد.

با تصويب هيات رئيسه فدراسيون جهاني، فرم هاي سري سوم (چانگ چوان، نان چوان و تاي چي چوان) مردان و زنان از مسابقات جهاني کنار گذاشته شد.

در ادامه، خزانه دار فدراسيون جهاني توضيحاتي در مورد شرايط مالي ارائه کرد و همچنين رئيس کميته فني در خصوص نشست روز سه شنبه اين کميته، گزارشي را قرائت کرد.

اعضاي هيات رئيسه در خصوص جذب اسپانسرهاي جديد صحبت هاي مختلفي انجام داده و همچنين مقرر گرديد تا مذاکرات جدي با يکي از شبکه هاي مطرح ورزشي جهان براي پوشش مسابقات جهاني ووشو صورت بگيرد.