شرکت نرم افزاری بهپردازان اخبار


بازگشت

تاریخ درج 1395/9/28
پيگيري رقابت هاي حساس ليگ برتر ووشو
رقابت هاي ليگ برتر ووشوي باشگاه هاي کشور، روز سه شنبه با برگزاري 6 ديدار حساس پيگيري مي شود.

به گزارش روابط عمومي فدراسيون ووشو؛ در فصل جاري ليگ برتر ووشو، 9 تيم حضور دارند و در دو گروه به صورت رفت و برگشت پيکار مي کنند و در نهايت دو تيم برتر هر گروه راهي نيمه نهايي خواهند شد.

در گروه نخست تيم هاي رنگ فيروزه شيراز، پارس جنوبي، شهرداري بندرعباس، قوامين و هيات مشهد حضور دارند.

در گروه دوم نيز مقاومت بسيج، دانشگاه آزاد، شهرداري دامغان و شهرداري ملارد رقابت مي کنند.

روز سه شنبه (30 آذرماه) چهار رقابت از گروه يک و دو مبارزه در گروه دوم برگزار مي شود.

**برنامه مسابقات بدين شرح است:

*گروه يک:

شهرداري بندرعباس - هيات مشهد

پاس ناجا -  پارس جنوبي

پاس ناجا - رنگ فيروزه شيراز

پارس جنوبي - هيات مشهد

*گروه دو:

مقاومت بسيج - دانشگاه آزاد تهران

شهرداري دامغان - شهرداري ملارد

*جدول رده بندي گروه يک:

1-پارس جنوبي/ 5 بازي / 15 امتياز

2-پاس ناجا/ 5 بازي/ 12 امتياز

3-هيات مشهد/ 4 بازي/ 6 امتياز

4-شهرداري بندرعباس/ 5 بازي/ 3 امتياز

5-رنگ فيروزه شيراز/ 5 بازي / صفر امتياز

*جدول رده بندي گروه دوم:

1-دانشگاه آزاد تهران/ 3 بازي/ 9 امتياز

2-شهرداري دامغان/ 3 بازي/ 6 امتياز

3-شهرداري ملارد/ 3 بازي / 3 امتياز

4-مقاومت بسيج / 3 بازي/ صفر امتياز