شرکت نرم افزاری بهپردازان اخبار


بازگشت

تاریخ درج 1395/10/1
قم ميزبان بانوان جوان ووشوي کشور
استام قم ميزباني مسابقات ووشوي قهرماني بانوان کشور در رده سني جوانان را عهده دار شد.

به گزارش روابط عمومي فدراسيون ووشو؛ اين مسابقات از روز 28 بهمن ماه به ميزباني هيات ووشوي قم و در خانه ووشوي اين استان آغاز به کار مي کند و نفرات در دو بخش تالو و ساندا به رقابت مي پردازند.

ووشوکاران برتر پيکارهاي قهرماني کشور، جواز حضور در اردوي تيم جوانان ايران به منظور حضور در مسابقات قهرماني آسيا در کره جنوبي را به دست مي آورند.