شرکت نرم افزاری بهپردازان اخبار


بازگشت

تاریخ درج 1396/3/3
تسليت فدراسيون ووشو به فرود ظفري
فرود ظفري ووشوکار طلايي ايران در بازيهاي کشورهاي اسلامي در غم از دست دادن برادر خود به سوگ نشسته است.

به گزارش روابط عمومي فدراسيون ووشو فرود ظفري ملي پوش ووشو کشورمان در غم از دست دادن برادر خود به سوگ نشسته است که فدراسيون ووشو اين مصيبت را به وي و خانواده اش تسليت گفته و از خداوند منان براي آن مرحوم علو درجات و براي بازماندگان صبر جميل خواستار است.
اميد ظفري از ووشوکاران جوان کشورمان محسوب مي شد.