شرکت نرم افزاری بهپردازان اخبار


بازگشت

تاریخ درج 1396/3/9
آغاز اردوي تيم ووشوي دانشجويان از 10 تيرماه
اردوي آماده سازي تيم ووشوي دانشجويان ايران به منظور حضور در يونيورسياد دانشجوي از دهم تيرماه آغاز به کار خواهد کرد.

به گزارش روابط عمومي فدراسيون ووشو؛ 10 تيرماه و با آغاز اردوي آماده سازي، مسابقات انتخابي در بخش ساندا برگزار مي شود.
رقابت هاي سانداي مردان در اوزان 52، 60، 70 و 80 کيلوگرم برگزار مي شود که «حسين اوجاقي» هدايت تيم دانشجوي ايران را برعهده دارد.
در بخش سانداي بانوان نيز که «معصومه قديري» مسئوليت فني تيم را عهده دار است، مبارزات در اوزان 52 و 60 کيلوگرم انجام مي پذيرد.
در مجموع سانداي مردان و زنان، تيم ايران مي تواند چهار ووشوکار را به يونيورسياد اعزام کند.
همچنين در تالو که «تيمور بني طالبي» مربي تيم ايران است، چهار ووشوکار کشورمان اعزام خواهند شد.
يونويرسياد دانشجويان، اواخر مردادماه به ميزباني تايوان برگزار مي شود و رشته ووشو براي نخستين بار در اين رويداد حضور دارد و مدال هاي آن به صورت رسمي در جدول توزيع مدال ها، محسوب خواهد شد.