شرکت نرم افزاری بهپردازان اخبار


بازگشت

تاریخ درج 1396/6/10
دعوت فدراسيون جهاني ووشو از «محمد پورغلامي»
فدراسيون جهاني ووشو از «محمد پورغلامي» به منظور حضور در نشست سه روزه درجات فنى فدراسيون جهانى در پکن دعوت بعمل آورد.

به گزارش روابط عمومي فدراسيون ووشو؛ فدراسيون جهانى ووشو «محمد پورغلامى» عضو هيات رئيسه فدراسيون کشورمان، نايب رئيس کميته فنى آسيا و عضو کميته فنى فدراسيون جهانى را به نشست 3 روزه سيستم درجه بندى استاندارد ووشو دعوت کرد.
در اين نشست، روش هاى استاندارد کردن درجات فنى ووشو اعم از درجات قبل از دوان (دان) و درجات دوان يک به بالا مورد بررسى و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.
اين جلسات در پکن پايتخت کشور چين و در مرکز فدراسيون جهانى ووشو از شنبه 11 شهريور الى 14 شهريور برگزار خواهد شد که تنى چند از اساتيد مجرب از کشور چين و برخى از کشورهاى عضو فدراسيون جهانى در آن شرکت خواهند کرد.