شرکت نرم افزاری بهپردازان اخبار


بازگشت

تاریخ درج 1394/9/7
دوره استعداديابي فدراسيون ووشو برگزار شد
كميته استعداديابي فدراسيون ووشو يك دوره آموزش استعداد يابي (سطح مقدماتي) با حضور 29 مربي از سراسر كشور برگزار كرد.


كميته استعداديابي فدراسيون ووشو يك دوره آموزش استعداد يابي (سطح مقدماتي) با حضور 29 مربي از سراسر كشور برگزار كرد.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون ووشو؛ كميته استعداديابي فدراسيون ووشو به منظور تربيت مربيان استعدادياب در سراسر كشور يك دوره آموزش عملي و تئوري در روزهاي پنج شنبه و جمعه (مورخ 5 الي 6 آذرماه) در محل آكادمي ووشو برگزار كرد.
در اين دوره آخرين روشهاي نوين استعداديابي به مربيان شركت كننده آموزش داده شد و در انتها از كليه شركت كنندگان آزمون عملي اتخاذ گرديد.
در دوره آموزشي فوق، 29 مربي از سراسر كشور حضور داشتند.