شرکت نرم افزاری بهپردازان اخبار


بازگشت

تاریخ درج 1396/9/26
اقدام انسان دوستانه قهرمان ووشوي جهان
قهرمان ووشوي جهان و آسيا مدال طلاي خود در بازي هاي آسيايي 2010 گوانگژو را به قيمت دو ميليارد تومان به فروش رساند تا صرف احداث بيمارستان در روستاي «قره بلاغ» سرپل ذهاب شود.

«خديجه آزادپور» در اين خصوص به روابط عمومي فدراسيون ووشو، گفت: مدال طلايي که در بازي هاي آسيايي 2010 گوانگژو کسب کردم، نخستين طلاي بانوان ورزش ايران در بازي هاي آسيايي بود و ارزش زيادي داشت، ولي خوشحالم که اکنون صرف هزينه خير شد.
وي افزود: اين مدال را به حراج گذاشتم که خدا را شکر به مبلغ دو ميليارد تومان و به همت افراد خير به فروش رفت.
آزادپور در مورد مبلغ به دست امده از فروش اين مدال گفت: به همراه عوامل يک برنامه تلويزيوني اقدمات لازم را انجام داده و با حضور در روستاي «قره بلاغ» سرپل ذهاب، کلنگ احداث بيمارستان زده شد تا اين دو ميلياد تومان براي احداث بيمارستان هزينه شود.
وي افزود: بسيار خوشحال هستم که در اين امر انسان دوستانه نقش کوچکي دارم و اکنون که اين مدال صرف امور خيريه شد، احساس خوبي دارم.