شرکت نرم افزاری بهپردازان اخبار


بازگشت

تاریخ درج 1396/10/8
تيم هاي حاضر در نيمه نهايي ليگ ووشوي جوانان معرفي شدند
مرحله گروهي ليگ ووشوي جوانان باشگاه هاي کشور به پايان رسيد تا چهار تيم راه يافته به مرحله نيمه نهايي مشخص شوند.

به گزارش روابط عمومي فدراسيون ووشو؛ در فصل جاري ليگ ووشوي جوانان، 9 تيم در دو گروه به صورت رفت و برگشت پيکار کردند و در نهايت تيم هاي راه يافته به مرحله نيمه نهايي مشخص شدند.

در گروه يک، باشگاه مقاومت، هيات اردبيل، سپاه سلمان و  لرستان حضور داشتند و در گروه دو، پرشين طبرستان، هيات البرز، رنگ فيروزه شيراز، زرين بيز و هيات قزوين رقابت کردند.

پيش از اين در گروه يک تيم هاي باشگاه مقاومت و سپاه سلمان به نيمه نهايي رسيده بودند.

رقابت هاي گروه دوم نيز، امروز (جمعه) به اتمام رسيد و در نهايت پرشين طبرستان و رنگ فيروزه شيراز به نيمه نهايي رسيدند.

با اين اوصاف، صبح روز 22 دي ماه و در مرحله نيمه نهايي، پرشين طبرستان با سپاه سلمان ديدار مي کند و باشگاه مقاومت به مصاف رنگ فيروزه شيراز مي رود.

مبارزات رده بندي و فينال نيز عصر همان روز برگزار خواهد شد.