شرکت نرم افزاری بهپردازان اخبار


بازگشت

تاریخ درج 1396/11/18
رئيس فدراسيون جهاني ووشو، نايب رئيس IOC باقي ماند
«يو زاي چينگ» رئيس فدراسيون جهاني ووشو براي مدت چهار سال ديگر نايب رئيس کميته بين المللي المپيک (IOC) باقي ماند.

به گزارش روابط عمومي فدراسيون ووشو؛ مجمع کميته بين المللي المپيک، امروز (چهارشنبه) در شهر «پيونگ چانگ» کره جنوبي، ميزبان المپيک زمستاني برگزار شد و در جريان آن «يو زاي چينگ» براي چهار سال ديگر و تا سال 2022 نايب رئيس IOC باقي ماند.

«يو زاي چينگ» اهل کشور چين است و از سال 2003 تاکنون رياست فدراسيون جهاني ووشو را برعهده دارد.