شرکت نرم افزاری بهپردازان اخبار


بازگشت

تاریخ درج 1396/11/20
ووشوي قهرماني رده هاي سني کشور؛ مشخص شدن تالوکاران برتر روز دوم
دومين  روز از تلاش تالوکاران در رقابت هاي ووشوي قهرماني رده هاي سني کشور (دختران) با شناخت نفرات برتر چند فرم ديگر پيگيري شد.

به گزارش روابط عمومي فدراسيون ووشو؛ رقابت هاي ووشوي قهرماني دختران کشور از روز دوشنبه با حضور نمايندگان تمامي استانها در آکادمي ووشو آغاز به کار کرد.
امروز (جمعه) در ادامه اين مسابقات، تالوکاران در رده هاي سني نونهالان، نوجوانان و جوانان در 11 فرم رقابت کردند که اسامي برترين ها بدين شرح است:
**رده سني نونهالان:
*فرم دائو شو
1-زهرا بت شکن از اصفهان
2-ثنا قادري از بوشهر
3-مطهره کاشي زاده از مرکزي

*فرم جين شو
1-فاطمه جعفري از يزد
2-مهشيد داميار از خوزستان
3-پارميدا فتاحي از تهران الف

*فرم گوئن شو
1-ستايش تک فلاح از البرز
?-حديث صباغي از اردبيل
?-هستي صديقي از کرمان

*فرم چيانگ شو
1-هانيه  گلشن از اصفهان
2-زينب دشت آبادي از يزد
?-سما مرادطلب از البرز


**رده سني نوجوانان:
*فرم دائو شو
1-فاطمه جزيني از اصفهان
2-زهرا جليلي از البرز
3-عسل برمکي از مازندران

*فرم جين شو
1-نيلوفر مختار پور از چهار محال و بختياري
?-فاطمه قائني از البرز
3-اليا غرقابي از تهران الف

*فرم نن دائو
1-نازنين بازدار از اصفهان
2-مطهره صالحي زاده از سمنان
3-مهلا سليمي از خراسان رضوي

*فرم تاي چي جين
1-مريم باقري از بوشهر
2-مريم قاسمي از خراسان رضوي
3-سارا پوراسمعيلي از يزد

**رده سني جوانان:
*فرم جين شو
1-منيره پناهي از ايلام
2-مبينا برخور از تهران الف
?-ريحانه خليليان از تهران

*فرم دائو شو
1-سيده سوگند سيد گلشني از مازندران
2-مهسا سجادي از کهگيلويه و بوير احمد
?-عسل هاروني از تهران الف

*فرم نن دائو
1-مينا پناهي از اصفهان
2-سحر حاجي پور از البرز
3-يلدا خليلي از تهران ب

*فرم تاي چي جين
1-معصومه طهماسبي از ايلام
2-مهديه شريفيان از اصفهان
3-ناديا طباطبايي از خراسان رضوي