شرکت نرم افزاری بهپردازان اخبار


بازگشت

تاریخ درج 1396/12/16
«مجتبي جانعلي» سرپرست هيات ووشوي تهران شد
دکترمهدي علي نژاد در حکمي «مجتبي جانعلي» را بعنوان سرپرست هيات ووشوي استان تهران منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومي فدراسيون ووشو؛ در حکم صادره شده از سوي رئيس فدراسيون ووشو آمده است که مجتبي جانعلي بايد ظرف مدت 3 ماه اقدامات لازم را نسبت به تشکيل مجمع انتخاباتي هيات استان تهران، انجام دهد.
پيش از اين، «محمود رشيدي» رياست هيات ووشوي استان تهران را برعهده داشت.