شرکت نرم افزاری بهپردازان اخبار


بازگشت

تاریخ درج 1397/01/24
دکترعلي نژاد: حمايت از کالاي ايراني، کمک به اقتصاد کشور است
رئيس فدراسيون ووشو با بيان اينکه حمايت از کالاي ايراني، کمک به اقتصاد کشور است، گفت: فدراسيون ووشو اين مساله را در اولويت هاي سال 97 خود قرار داده است.

به گزارش روابط عمومي فدراسيون ووشو؛ دکتر «مهدي علي نژاد» در گفت وگو با پايگاه خبري وزارت ورزش و جوانان، اظهار داشت: اقتصاد مقاومتي چند سالي است از سوي رهبر معظم انقلاي اسلامي مطرح شده که يکي از ارکان اصلي آن حمايت از کالاي ايران است و اينکه ايراني ها کالاي داخلي تهيه کنند.
وي افزود: چنانچه نگران فرزندان خود و اشتغال آنان باشيم، چاره اي جزء اين نمي ماند تا کالاي ايران تهيه کنيم که اين مساله مي تواند به تقويت اقتصاد داخلي منجر شود.
رئيس فدراسيون ووشو، گفت: امروز مي بنيم آمريکا و جريانات وابسته تلاش مي کنند تا اقتصاد ايران را دچار مشکل کنند و اين مساله را با صحبت هايي که انجام مي دهند و احتمال خروج از برجام در ارديبهشت ماه، دامن زده اند.
علي نژاد تاکيد کرد که راه کار اصلي مقابله با اين جريانات، تقويت اقتصاد داخلي است، گفت: اصلي ترين مساله، توليد داخلي و اشتغال است که بدون خريد کالاي ايراني ميسر نمي شود.
وي با اشاره به اينکه حمايت از کالاي داخلي از اولويت هاي فدراسيون ووشو در سال 97 است، گفت: قطعا تمام تلاشمان را به کار مي بنديم تا کالاي غير تهيه نکنيم، مگر اينکه مشابه کالاي مورد نياز ما در داخل وجود نداشته باشد.
علي نژاد ادامه داد: توليدکنندگان داخلي بايد در بحث قيمت و کيفيت استانداردهاي لازم را رعايت کنند، چرا که کيفيت براي همه اهميت زيادي دارد تا ورزشکاران در رقابت با حريفان دچار مشکل نشوند.
وي در پايان گفت: فدراسيون ووشو قطعا به نگاه حمايتي از توليدکنندگان داخلي، نگاه ويژه اي دارد و تلاش مي کند به آنان کمک داشته باشد