شرکت نرم افزاری بهپردازان اخبار


بازگشت

تاریخ درج 1397/01/26
اقدامي براي ورود به المپيک؛ آغاز به ‌کارِ روز جهاني ووشو -کونگ‌فو
فدراسيون جهاني ووشو در ادامه اقدامات خود به منظور افزايش شانس حضور در بازي هاي المپيک و همچنين فراگيري بيشتر اين رشته، 11 آگوست را به عنوان روز جهاني ووشو -کونگ فو معرفي کرد.

ه گزارش روابط عمومي فدراسيون ووشو؛ در چهاردهمين کنگره‌ فدراسيون جهاني ووشو که سال گذشته همزمان با مسابقات قهرماني جهان در کازان برگزار شد، برنامه‌ مقدماتي براي بنيان‌گذاري نخستين روز جهاني ووشو - کونگ‌فو، مورد تاييد قرار گرفت.
اهداف اختصاص اين روز از معرفي ووشو به عنوان ورزشي که درخواست حضور آن در بازي‌هاي المپيک وجود دارد، فراتر مي‌رود و فدراسيون جهاني با برگزاري روز جهاني ووشو -کونگ‌فو به دنبال ارتقاي سطح آگاهي جهاني نسبت به تمامي سبک‌هاي سنتي و فرم‌هاي استاندارد مسابقاتي است.
مزاياي پرداختن به سبک‌هاي مختلف ووشو - کونگ‌فو  که شامل تقويت و پرورش روحيه‌ي ورزشکاري، ارتقاي سلامت، افزايش اعتمادبه‌نفس، پرورش روحيه‌ي همکاري، و شرکت در تبادل‌هاي فرهنگي مي‌شود بر علاقمندان پنهان نيست.
در اين راستا، فدراسيون جهاني ووشو (IWUF) مي خواهد اين مزايا را با دوستدارانش در سراسر جهان به عنوان بخشي از پويش «ورزش براي همه» جشن بگيرد.
از اين پس، فدراسيون جهاني ووشو، نخستين روز شنبه پس از هشتم آگوست که امسال روز 11 آگوست برابر با 20 مردادماه است را طي مراسمي جشن مي گيرد و برنامه هاي ويژه اي را با موضوع «ووشو -کونگ فو، زندگي روزمره» به اجرا در مي آورد.
فدراسيون جهاني از تمامي فدراسيون هاي ملي عضو  خواسته است به ارتقاي دانش و آگاهي جامعه خود در خصوص فوايد و مزيت هاي ووشو - کونگ فو در اين روز خاص، اهتمام بورزند.
همچنين نهاد جهاني ووشو از علاقمندان خواسته است تصاوير، ويدئو و متن هاي خود را در اين خصوص به آدرس الکرونيکي  events@iwuf.org ارسال کند تا جامعه جهاني اين رشته، دانش و نوآوري خود را به اشتراک بگذارند.