شرکت نرم افزاری بهپردازان اخبار


بازگشت

تاریخ درج 1397/02/10
آمار بيمه شدگان ووشوي کشور به 55 هزار نفر رسيد
آمار بيمه شدگان ووشوي کشور با رشد 3 هزار نفري به 55 هزار نفر افزايش يافت.

به گزارش روابط عمومي فدراسيون ووشو؛ تعداد بيمه شدگان ووشوي ايران در سراسر کشور در پايان سال 96 به 55 هزار نفر افزايش يافت.

پيش از اين 52 هزار نفر بيمه شده در رشته ووشو فعاليت مي کردند.