شرکت نرم افزاری بهپردازان اخبار


بازگشت

تاریخ درج 1397/02/19
فدراسيون ووشو و دانشگاه آزاد تفاهمنامه همکاري امضاء مي کنند
در ديدار رئيس فدراسيون ووشو با مديرکل تربيت بدني دانشگاه آزاد بر افزايش همکاري هاي دوجانبه تاکيد و مقرر شد تا تفاهمنامه اي اين در زمينه تهيه و به امضا برسد.

به گزارش روابط عمومي فدراسيون ووشو؛ دکتر «مهدي علي نژاد» رئيس فدراسيون ووشو و دکتر «کمال جوانمرد» مديرکل جديد تربيت بدني دانشگاه آزاد، امروز (چهارشنبه) ديدار کردند.

در اين نشست صميمانه بر گسترش و اشاعه رشته ووشو در دانشگاه آزاد تاکيد شد.

همچنين مقرر گرديد تيم هاي دانشگاه آزاد در فصل پيش روي ليگ برتر ووشو با قدرت در دو بخش زنان و مردان به ميدان بروند.

در راستاي همکاري هاي دو جانبه، بزودي تفاهمنامه اي بين فدراسيون ووشو و دانشگاه آزاد به امضاء خواهد رسيد.