شرکت نرم افزاری بهپردازان اخبار


بازگشت

تاریخ درج 1397/02/26
دکتر«علي نژاد» رئيس کميته هماهنگي مسابقات جهاني «تاي چي» شد
دکتر «مهدي علي نژاد» از سوي فدراسيون جهاني ووشو به عنوان رئيس کميته هماهنگي مسابقات جهاني «تاي چي» منصوب شد.

به گزارش روابط عمومي فدراسيون ووشو؛ سومين دوره رقابت هاي جهاني «تاي چي» طي روزهاي پنچ تا دهم مهرماه به ميزباني بلغارستان و در شهر «بورگاس» برگزار مي شود.
بر همين اساس، دکترعلي نژاد رئيس فدراسيون ووشوي کشورمان از سوي فدراسيون جهاني به عنوان رئيس کميته هماهنگي اين مسابقات منصوب شد.
وي روز 31 ارديبهشت ماه راهي شهر بورگاس مي شود تا همراه با «بايرن جيکوبس» مدير برگزاري رويدادهاي فدراسيون جهاني ووشو از امکانات ميزبان براي برگزاري مناسبت رقابت هاي جهاني تاي چي بازديد کند.